10 tips om jouw personeel beter te stimuleren

Young woman showing thumbs up over white background

Wil je de inzet van je werknemers verbeteren? Volg deze tips om dit voor elkaar te krijgen.

Het is begrijpelijk dat je het druk hebt en je tijd liever beter spendeert aan klanten werven en nieuwe mogelijkheden voor je bedrijf te zoeken, maar het is toch een goed idee om tijd in je medewerkers te investeren. Door aandacht aan je werknemers te besteden stimuleer je hen om zich beter voor je in te zetten

Stel realistische doelen

Niets werkt zo demotiverend als doelen die niet gehaald kunnen worden. Dat je constant aan het werk bent zonder het af komt. Zadel jouw personeel dus niet op met ladingen werk, maar stel realistische doelen. Ligt er toch veel werk, hak het dan in stukjes met subdoelen die te overzien zijn.

Geef vertrouwen

De meeste werknemers vinden het prettig om zelfstandig te kunnen werken en dingen op hun eigen manier uit te vinden. Durf ze dit vertrouwen te geven. Met realistische doelen en periodieke evaluaties kunt je prima in de gaten houden of het werk volgens planning verloopt.

Geef complimenten

Het blijkt dat mensen gelukkiger in hun werk zijn als hun bijdrage gezien wordt en gewaardeerd. Geef daarom regelmatig complimentjes. Een echt compliment houdt in dat je weet waar iemand mee bezig is en dat je belangstelling toont voor diens werk. Het heeft ook een motiverende werking. Focus niet alleen op het eindresultaat, maar geef ook schouderklopjes tijdens het proces.

Betrek medewerkers bij beslissingen

Probeer je medewerkers zo veel mogelijk te betrekken bij beslissingen die moeten worden genomen en de plannen die worden gemaakt. Zo maakt je ze meer betrokken bij het beleid en zullen ze zich meer willen inspannen om de doelen te bereiken

Communiceer

Niet bij alle bedrijfsbeslissingen kunnen medewerkers worden betrokken. Zorg er dan in elk geval wel voor dat medewerkers goed en tijdig op de hoogte worden gesteld. Daarmee geef je hun het gevoel dat ze onderdeel zijn van het bedrijf in plaats van een buitenstaander die alleen maar uitvoert. Behalve open en duidelijk communiceren, moeten de meeste managers ook beter leren luisteren.

Stimuleer creativiteit en ontplooiing

De mens is van nature leergierig en wil niet altijd hetzelfde kunstje doen. Geef mensen de ruimte om zich te kunnen ontplooien en stimuleer hun creativiteit. Dat kan binnen de huidige functie door ze bijvoorbeeld projecten op te laten zetten die ze zelf geïnitieerd hebben. Of door ze door te laten groeien naar andere rollen.

Investeer in je medewerkers

Maak een helder opleidingsplan met aandacht voor ontwikkeling van de medewerkers.

Een duidelijk plan geeft helderheid over de prestaties die je verder wilt ontwikkelen van de medewerkers. Investeer dan in de medewerkers in cursussen, trainingen of productkennis. Benoem welke concrete kennis, vaardigheden en competenties nodig zijn om de doelen te realiseren.

Vier de successen

Een hoger salaris is geen goede motivator, maar kleine extraatjes zijn dat wel. Geef een feestje/borrel als een bepaald project succesvol is afgerond of een bonus bij het halen van bepaalde targets. Laat ook eens een medewerker eerder naar huis gaan als je weet dat hij zijn werk goed doet. Doe daar niet te moeilijk over.

Geef het goede voorbeeld

Je kunt iedereen nog zoveel complimenten, ontplooiingsruimte en bonussen geven, als je zelf als manager de kantjes ervan afloopt, zal jouw personeel sneller gedemotiveerd raken. Hoe kunt je van ze verwachten om af en toe over te werken, als jij zelf altijd vroegtijdig naar huis gaat?

10 Benader elke werknemer anders

Uiteindelijk is er geen one-size-fits-all manier van motiveren, omdat elke medewerker weer anders is. De een wil juist wat meer losgelaten worden, terwijl de ander wat meer stimulans/coaching nodig heeft. Kijk dus ook naar de persoon achter de medewerker en pas jouw manier van motiveren daarop aan.

Geef een reactie